Represented company:
Pašaltuonio kaimų klubas "Prie Šaltuonos"
Kauno g. 17 , LT-01131 VILNIUS,