Represented company:
KASP Prisikėlimo apygardos 6-oji rinktinė, Joniškio kuopa
Livonijos g. 26, LT-84114 JONIŠKIS,
426 51236