position: Įgaliotas asmuo
Represented company:
LELIŪNŲ ŠV. JUOZAPO BAŽNYČIA
Kauno g. 19, LT-28361 LELIŪNAI, UTENOS R.,
389 60889