Represented company:
"Omdela", UAB
Rygos g. 6 -95, LT-91229 VILNIUS,