Represented company:
Pašeimenių medicinos punktas
LT-70325 PAŠEIMENIAI,
342 49214