Represented company:
Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostiu "INFOMEDIA" atstovybė
Skroblų g. 25 -118, LT-09200 VILNIUS,