Telefonas:   +370 343 95451

Įmonės duomenys

 • Adresas
  Gedimino g. 1, KAZLŲ RŪDA
 • Pašto kodas
  LT-69401
 • Kontaktinis asmuo
  Anelė Vosylienė, Direktorė
 • Telefonas
  +370 343 95451
 • Faksas
  +370 343 95451
 • Tinklalapis
 • El. paštas
 • Įmonės kodas
  165829829
 • PVM kodas
  ne PVM mokėt.
 • Sodros kodas
  534097

Darbo laikas

 • Pr. 8:00-17:00
 • An. 8:00-17:00
 • Tr. 8:00-17:00
 • Kt. 8:00-17:00
 • Pn. 8:00-17:00
 • Št. Nedirba
 • Sk. Nedirba
Įvertinimas (7)
7 5 5

Vosylienės mokymo konsultacinė firma Energetikos darbuotojų atestavimas. Energetikos sektoriai: elektros, šilumos, degiųjų dujų vartojimo bei naftos

Veiklos apibūdinimas


Telefaksas (343) 95451
Mobilus telefonas (687) 56216
el. paðtas:mokymokursai@jimdo.com
Padalinys Marijampolėje (687) 56216
Energetikos darbuotojų atestavimas; Energetikos elektros sektoriaus darbuotojų atestavimas; Energetikos šilumos sektoriaus darbuotojų atestavimas; Energetikos dujų sektoriaus darbuotojų atestavimas;
Energetikos naftos sektoriaus darbuotojų atestavimas;
Autokrautuvo vairuotojo mokymas, Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojo mokymas, Krautuvų vairuotojo mokymas, Suvirintojo dujomis mokymas, Suvirintojo elektra mokymas,
Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis, Šaltkalvio remontininko mokymas, Santechniko mokymas, Medienos apdirbėjo mokymas, Dailidės mokymas, Medienos apdirbimo staklininko mokymas, Gaterininko mokymas,
Staliaus mokymas, Technologinių dujas deginančių įrenginių operatoriaus mokymas, Dujų sistemų avarinių darbų šaltkalvio mokymas, Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo šaltkalvio mokymas,
Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų dujų tinklų ir dujinių prietaisų šaltkalvio montuotojo mokymas, Portatyvinių dujų balionų keitėjo mokymas, Suskystintų dujų balionų sandėlininko mokymas,
Suskystintų naftos dujų degalinės operatoriaus mokymas, Automobilių dujinės įrangos eksploatavimo mokymas, Šaltkalvio dujų balionų keitėjo mokymas, Vidaus dujotiekių, įrenginių kontrolės matavimo prietaisų ir automatikos šaltkalvio mokymas,
Automobilių dujinės įrangos aptarnavimo šaltkalvio mokymas, Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatoriaus mokymas, Dujų sistemų pastatuose eksploatavimo šaltkalvio mokymas,
Dujų sistemų kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos eksploatavimo vadovo mokymas, Vartotojų dujų sistemų su įrenginiais iki ir daugiau 120 kW galios eksploatavimo vadovo mokymas,
Suskystintų naftos dujų degalinės aptarnavimo vadovo mokymas, Suskystintų dujų kuro sistemų automobiliuose įrengimo ir eksploatavimo vadovo mokymas, Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms darbų vadovo mokymas,
Pavojingų technologinių dujų vamzdynų operatoriaus mokymas, Slėginių vamzdynų operatoriaus mokymas, Pavojingų medžiagų vamzdynų priežiūros meistro mokymas, Slėginių vamzdynų priežiūros meistro mokymas,
Slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus mokymas, Naftos perdirbimo technologinių bei garo ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus mokymas, Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro mokymas, Automatizuotų katilų,
kūrenamų dujomis ir skystu kuru, operatoriaus mokymas, Asmens atsakingo už katilinės, veikiančios be nuolatinio aptarnaujančio personalo, priežiūrą mokymas,
Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110юC) katilų, kūrenamų kietu ir skystu kuru, kūriko mokymas, Didelio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto mokymas, Vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto mokymas,
Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110юC) katilų priežiūros meistro mokymas, Vidutinio slėgio katilų priežiūros meistro mokymas, Slėginių indų operatoriaus mokymas, Slėginių indų priežiūros meistro mokymas,
Darbininko, eksploatuojančio technologinius šilumos įrenginius mokymas, Asmens, atsakingo už pramonės objektų šilumos ūkį mokymas, Atsakingų asmenų už šilumos ir karšto vandentiekio tinklų šilumos ūkį mokymas,
Krovimo kranų (hidromanipuliatorių) operatoriaus mokymas, Kėlimo kranų elektriko mokymas, Kėlimo įrenginių šaltkalvio - montuotojo mokymas, Krovinių kabinėtojo mokymas, Nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatoriaus mokymas,
Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus mokymas, Kranų rietuvų operatoriaus mokymas, Bokštinio krano operatoriaus mokymas, Portalinio krano mašinisto mokymas, Tiltinių kranų operatoriaus mokymas,
Automobilinio krano operatoriaus mokymas, Savaeigio platforminio keltuvo operatoriaus mokymas, Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistro mokymas, Kėlimo įrenginių priežiūros meistro mokymas, Kėlimo kranų darbo vadovo mokymas,
Mažesnės kaip 14 kW galios kompresorių mašinisto mokymas, 14 kW ir didesnės galios kompresorių mokymas, Oro kompresorių priežiūros meistro mašinisto mokymas, Šaldymo įrengimų mašinisto Šaldymo kompresorių priežiūros meistro mokymas,
Chemijos ir naftos chemijos pramonės sprogių, degių gamybų operatoriaus mokymas, Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų krovėjo (sandėlio darbininko) mokymas, Darbuotojo, dirbančio su cheminėmis nuodingomis medžiagomis mokymas,
Pavojingų atliekų tvarkymo darbuotojo mokymas, Cheminių produktų gamybos operatoriaus mokymas, Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro mokymas, Darbų laboratorijoje su pavojingomis cheminėmis medžiagomis vadovo mokymas,
Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų vežimo ir sandėliavimo darbų vadovo mokymas, Pavojingų atliekų tvarkymo darbų vadovo mokymas, , Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens mokymas,
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto mokymas, Darbininko, dirbančio aukštalipio darbus mokymas, Aukštalipio darbų vadovo mokymas, Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose mokymas,
Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose mokymas, Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų iškasose bei pylimuose vadovo mokymas,
Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovo mokymas, Naftos produktų degalinės operatoriaus mokymas, Gaisrinė sauga įmonių vadovams mokymas, Darbuotojų mokymas gaisrinės saugos klausimais,
Katilinės vandens cheminio valymo aparatininko mokymas, Darbuotojo, atliekančio pastatų ardymo ar griovimo darbus mokymas, Kabelių klojėjo mokymas, Vaikų turizmo renginių organizavimo vadovo mokymas,
Elektros energetikos sektoriaus darbuotojų atestavimas, šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų atestavimas, gamtinių dujų ir suskystintųjų naftos dujų energetikos sektorių darbuotojų atestavimas,
naftos energetikos sektoriaus darbuotojų atestavimas.
Naftos produktų degalinės operatoriaus mokymas, Asmens, atsakingo už kuro kiekio talpyklose matavimo kontrolę mokymas, Suvirinimo elektra pusautomačiais apsauginių dujų aplinkoje (aktyviųjų ir įnertinių) mokymas,
Elektrosaugos (PK, VK, AK,) mokymas, Padalinio vadovo saugos ir sveikatos klausimais mokymas, Darbdavių profesinės rizikos vertinimo klausimais mokymas, Gaisrinės saugos įmonių vadovams mokymas,
Darbuotojų mokymas gaisrinės saugos klausimais (privalomas), Darbų saugos ir sveikatos komiteto nario mokymas, Darbų saugos ir sveikatos darbuotojų atstovo mokymas, Katilinės vandens cheminio valymo aparatininko mokymas,
Chemikalų vamzdynų ir talpų šaltkalvio remontininko mokymas, Cheminių analizių laboranto mokymas, Cheminių medžiagų vamzdynų ir talpyklų šaltkalvio remontininko mokymas,
Vandentvarkos siurblinių mašinisto mokymas, Vandenvalos įrenginių operatoriaus mokymas, Darbininko, aptarnaujančio nuotėkų valymo įrenginius mokymas, Dumblo sausinimo įrengimų mašinisto mokymas,
Nuotėkų valymo įrenginių priežiūros meistro mokymas, Technologinių siurblių mašinisto mokymas, Miškininkystės mokymas, Miško ruošos darbų vadovo mokymas,
Miško pjovėjo mokymas, Medkirčio mokymas, Motorpjūklio operatoriaus mokymas, Medžių, želdinių ir žolės pjovėjo mokymas, Medžių, želdinių ir žolės pjovėjo elektros apsaugos zonoje mokymas, Medienos apdirbimo įrankių galąstojo mokymas,
Medienos apdirbimo staklių staklininko (sutrumpinta, turintiems praktinę patirtį) mokymas, Darbininko, dirbančio su abrazyvinėmis staklėmis, galandinimo įrankiais mokymas,
Darbininko, dirbančio šuliniuose kituose požeminiuose įrenginiuose ir statiniuose, uždarose bet kokių medžiagų talpyklose ir iš dalies uždarose ir ankštose patalpose ar iš dalies uždarose mašinų ir kitų įrenginių angose mokymas,
Darbininko, dirbančio su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais mokymas, Darbininko, dirbančio su mechaniniais medienos, metalų ir kitų medžiagų apdirbimo irengimais, kai naudojama nemechanizuota pastūma mokymas,
Krovinių tvarkymo rankomis mokymas, Krovinių tvarkymo rankomis darbų vadovo mokymas, Darbininko, dirbančio triukšme mokymas, Darbininko, dirbančio darbus potencialiai sprogioje aplinkoje mokymas,
Apsaugos darbuotojų ar budėtojų, saugančių pastatus, patalpas ar kitus objektus, mokymas, Parakinių statybos įrankių operatoriaus mokymas, Parakinių statybos įrankių darbų vadovo mokymas,
Beslėgių pavojingų medžiagų talpyklų operatoriaus mokymas, Bekanalio vamzdžių prakalimo, kabelio klojimui, įrenginio operatoriaus mokymas, Bekanalio inžinerinių tinklų klojimo įrenginio operatoriaus mokymas,
Atramų montavimo - išmontavimo mechanizmo operatoriaus mokymas, Kabelių tempimo įrenginio operatoriaus mokymas, Kabelių klojėjo; 10-0,4 kV įtampos oro linijų (OKL, OLI, OL) elektromontuotojo mokymas,
Propano butano dujų naudojimas elektrotechniniuose darbuose, Vaikų turizmo renginių organizavimo vadovo mokymas,
Socialinių darbuotojų padėjėjų ir lankomosios priežiūros darbuotojų tobulinimo programa, darbui su pagyvenusiais, senais žmonėmis mokymas,
Darbininko, dirbančio su asbestu arba jo gaminiais mokymas, Darbo su asbestu ir jo gaminiais vadovo mokymas.

Siųsti žinutę