Представляемая фирма:
Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Žemtausa"