Telefonas:   +370 602 73418

Įmonės duomenys

 • Adresas
  Montuotojų g. 2, MAŽEIKIAI
 • Pašto kodas
  LT-89101
 • Kontaktinis asmuo
  Arvydas Pakalniškis, Direktorius
 • Telefonas
  +370 602 73418
 • Tinklalapis
 • El. paštas
 • Įmonės kodas
  300021474
 • PVM kodas
  100001010510
 • Sodros kodas
  814814

Darbo laikas

 • Pr. 8:00-17:00
 • An. 8:00-17:00
 • Tr. 8:00-17:00
 • Kt. 8:00-17:00
 • Pn. 8:00-17:00
 • Št. Nedirba
 • Sk. Nedirba
Įvertinimas (0)

METESTA, UAB

Neardomieji bandymai (NDT): vizualiniai; radiografiniai, ultragarsiniai, vakuumavimo bandymai, bandymai skverbikliais ir magnetinėmis dalelėmis. Metalo cheminės sudėties tyrimai, storio matavimai, delta ferito kiekio nustatymas, terminis apdirbimas. Non-destructive testing (NDT): visual, radiographic, ultrasonic, magnetic particle, penetrant, leak testing. Positive material identification (PMI).Thickness measurements.Determination of delta ferrite content. Post weld heat treatment (PWHT).

Veiklos apibūdinimas

UAB „Metesta“ jau 18 metų teikia neardomos kontrolės paslaugas (NDT) energetikos, naftos, chemijos, logistikos, statybos sektoriuose Europoje ir už jos ribų.
Darbų geografija apima šiaurės šalis – Norvegiją, Švediją, Suomiją, Estiją, Latviją, pietuose – Bulgariją, vakaruose Beneliukso šalis. Toliausiai vykdyti projektai Martinique ir La Réunion.
Specialistai sertifikuoti pagal EN ISO 9712 standartą ir slėginių įrenginių direktyvą 2014/68/EU. Įmonėje įdiegta kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO IEC 17025 standartą ir yra akredituota nustatyti visų grupių potencialiai pavojingų įrenginių, konstrukcijų plienų, suvirintų sujungimų defektus neardomaisiais metodais – apžiūrimosios - vizualinės kontrolės (VT), radiografiniu (RT), ultragarsiniu (UT), magnetinių dalelių (MT), skverbiklių (PT) ir nesandarumo aptikimo (LT)bei atlikti metalinių ir nemetalinių medžiagų storio matavimus ultragarsiniu metodu.
Kitos paslaugos:
Ultragarsiniai bandymai fazinėmis gardelėmis ir TOFD (difrakcijos sklidimo laiko)metodu –automatizuoti ar pusiau automatizuoti ultragarsiniai bandymai.
Gamagrafiniai storio matavimai – tai veikiančių vamzdynų sienelės storio matavimai, nenuimant vamzdyno izoliacijos.
Kietumo matavimai – suvirintųjų sujungimų kietumo matavimai nešiojamais matavimo prietaisais.
Suvirintų siūlių terminis apdirbimas (PWHT) – tai metalo savybių pagerinimas terminiu poveikiu.
Metalo cheminės sudėties nustatymas (PMI) – vos per keletą sekundžių portatyviniu lydinių analizatoriumi nustatome ir išanalizuojame iki 70 cheminių elementų metale.
Delta ferito kiekio nustatymas – delta ferito kiekio nustatymas austenitiniuoseplienuose ir suvirintuose sujungimuose.
Suvirinimo darbų priežiūra –statybos projektuose ir metalo konstrukcijų gamyklose. Techninės dokumentacijos ruošimas.Metalo konstrukcijų ir kitų gaminių gamybos techninė priežiūra.

LLC Metesta provides NDT services for more than 15 years in the energy, oil, chemical, logistics, construction sectors in Europe and beyond.
Geography of works include Northern countries – Norway, Sweden, Finland, Bulgaria at south and Benelux at west. The most faraway projects we performed at Martinique and La Réunion.
Specialists are certificated according to EN ISO 9712 standard and Pressure Vessels Directive 2014/68/EU. A Quality Management System is implemented in the company according to the EN ISO IEC 17025 standard since 2007 and is accredited to determine defects of all groups of potentially dangerous equipment, structural steel and weld joints by means of non-destructive methods - visual (VT), radiographic (RT), ultrasonic (UT), magnetic particle (MT), penetrant (PT) leak testing (LT) and to perform ultrasonic thickness measurements of metallic and non-metallic materials.
Other services:
Ultrasonic phase cell and TOFD (Time-of- Flight Diffraction) are automated or semi-automated ultrasonic testings.
Gamagraphic thickness measurements - measurements of pipelines wall thickness, while pipeline is under operation, without taking off insulation.
Hardness measurement –hardness measurements of welded joints using mobile measurement devices.
Post weld heat treatment of welded joints (PWHT) – improvement of metal properties using thermal effect.
Positive material identification (PMI) - within only a few seconds we are able to identify and analyze up to 70 chemical elements in metal with mobile optical emission spectrometer.
Determination of delta ferrite content in austenitic steels - determination of delta ferrite content in austenitic materials and welded joints.
Welding supervision - we are carrying out welding supervision in construction projects and structural steel factories. We coordinate and supervise welding processes. Plan and provide NDT and prepare technical hand – over documentation. Technical maintenance of metal constructions and other products.

Raktažodžiai

NDT – neardomieji bandymai. Ardomieji bandymai. NDT servisas, RT – radiografiniai bandymai. Rentgenografiniai bandymai, Gamagrafiniai bandymai.Siūlių švietimas, Fuji juosta. Rentgenas. Gama šaltinis.Iridium 192. Ir192. Selenum 75. Se75, PT – bandymai skverbikliais. Spalvinė kontrolė. Bandymai skvarbiaisiais dažalais. Fluxo medžiagos, MT - bandymai magnetinėmis dalelėmis. Magnetinė kontrolė. Išmagnetinimas, LT –nesandarumoaptikimobandymai. Vakuumavimas. Vakuumavimo bandymai, PMI - metalo cheminės sudėties nustatymas. Cheminė analizė. Metalo cheminė sudėtis, HT – metalo kietumo matavimai. Vikerso skalė, Brinelio skalė, UT – ultragarsiniai bandymai, TOFD ultragarsiniai bandymai, Ultragarsiniai bandymai fazinėmis gardelėmis. Fazinės gardelės, Metalo storio matavimai. Dangų ir cinkuotų elementų storio matavimai, Metalo šiurkštumo nustatymas. Šiurkštumas, PWHT – suvirintų sujungimų ir siūlių terminis apdirbimas, Delta ferito kiekio nustatymas. Delta feritas, Suvirinimo darbų priežiūra, Metalo konstrukcijų gamybos techninė priežiūra, NDT specialistas, Defektoskopininkas. Defektoskopijos laboratorija, Tyrimas. Analizė. Kontrolė. Bandymai. Priežiūra. Laboratorija, NDT - non-destructive testing. Destructive testing. NDT services, RT – radiographic testing. X-ray tests. Gamagraphic testing. X-ray of welds, Fujifilm. X-ray.Gamma source. Iridium 192. Ir192. Selenum 75. Se75, PT- penetrant testing. Dye penetrant testing. Fluxo materials., MT – magnetic particle testing. Magnetic control. Demagnetization., LT – leak testing. Vacuuming.Vacuum testing, PMI - Positive Material Identification. Analysis of chemical elements of metal, Chemical analysis. Chemical composition of metal, HT - hardness measurement of metal. Vickers scale. Brinell scale, UT – ultrasonic testing, TOFD ultrasonic testing. Ultrasonic phase cell testing. Phase cells, Thickness measurement of metal. Thickness measurements of the cover and galvanized elements, Metal roughness determination. Roughness, PWHT – post weld heat treatment, Determination of ferrite phase quantity in austenitic steels, Determination of the delta ferrite content. Delta ferrite, Welding supervision. Technical maintenance of metal constructions and other products, NDT specialist, NDT operator, Defectoscopist. Defectoscopy laboratory, Test. Examination. Analysis. Maintenance. Laboratory

Siųsti žinutę