Представляемая фирма:
Literatūrinio A. Puškino muziejaus profesinė sąjunga