24 Vas
Aleksandros Šilgalytės atsiminimų knygos, bibliotekoje saugomo rankraščio, sutiktuvės

Aleksandros Šilgalytės atsiminimų knygos, bibliotekoje saugomo rankraščio, sutiktuvės

2014 m. vasario 27 d. (ketvirtadienį) 17 val. G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salėje (Respublikos g. 14, Panevėžys) – bibliotekos leidinio, ALEKSANDROS ŠILGALYTĖS atsiminimų knygos „Plačiame gyvenimo vieškely“, sutiktuvės.


Visuomenę pasieks iki šiol G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje rankraščių pavidalu saugota medžiaga – literatės, pedagogės, kultūros veikėjos Aleksandros Šilgalytės (1904–1997) atsiminimai.


Dalyvaus leidinio redaktorė Lionė Lapinskienė, bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus vedėja Audronė Palionienė, buvusi A. Šilgalytės mokinė Panevėžio miesto tarybos narė Danutė Kažukauskienė, Kauno jėzuitų gimnazijos bibliotekos vedėja Rasa Malžinskienė, Vytauto Didžiojo universiteto istorijos bakalauro IV kurso studentas Deimantas Ramanauskas.


Knygoje pateikiami 1920–1959 m. laikotarpio Aleksandros Šilgalytės atsiminimai. Ji kalba apie mokymąsi Panevėžio mokytojų seminarijoje, darbą Kaune prie Jėzuitų gimnazijos veikusioje pradinėje mokykloje, vėliau – Gaigalių kaimo (Kupiškio r.) mokykloje, Panevėžio 1-oje pradinėje mokykloje, Moliūnų pradinėje mokykloje (Pasvalio r.). Pasakoja apie sutiktus mokytojus, dvasininkus, bendramokslius.


Bus galima įsigyti knygą.