14 Bal
Kauno miesto muziejuje paskaita „Senieji lietuvių Velykų papročiai“

Kauno miesto muziejuje paskaita „Senieji lietuvių Velykų papročiai“

Balandžio 17 d., ketvirtadienį, 16 val. Kauno miesto muziejaus skyrius P. Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus (L. Zamenhofo g. 6) kviečia sužinoti apie Velykų šventės prasmę, kilmę bei simbolius paskaitoje „Senieji lietuvių Velykų papročiai“. Paskaitą skaitys muziejininkas doc. dr. Arūnas Vaicekauskas.


Paskaita skirta norintiems daugiau sužinoti apie svarbiausias Velykų apeigas, jų kilmę, apeiginius simbolius ir jų prąsmę. Velykos – labiausiai krikščionybės paveikta lietuvių liaudies kalendoriaus šventė. Jokioje kitoje šventėje žemdirbiškosios apeigos nėra taip persipynusios su bažnyčioje atliekamais ritualais. Tačiau bėgant laikui Velykos įgijo apeigas, kurių tyrimai atskleidžia ikikrikščionišką mūsų protėvių pasaulėjautą nė kiek ne prasčiau, nei „pagoniškas šaknis“ turinčios kaimo bendruomenės šventės.


Velykos į Lietuvą atėjo kartu su krikščioniškuoju tikėjimu, tačiau šventėje sutiksime tuos pačius papročius ir apeigas,, kaip ir visose kitose reikšmingose lietuvių žemdirbių šventėse. Velykose mes pamatysime tą patį šventinio laiko akcentavimą skatinusį vienokį ir draudusį kitokį žmogaus elgesį. Šventės metu tinkamai atliktas veiksmas turėjo užtikrinti sėkmę ateityje, o netinkamas elgesys galėjo užtraukti nelaimę. Velykose mes sutiksime pagrindinius kalendorinių papročių tipus – laistymasį vandeniu, supimasį sūpuoklėmis, iškilmingas ir gausias vaišes, asmeninės laimės bei ūkinės sėkmės būrimus. Velykų šventiniuose ritualuose vyravo verbų, ugnies, vandens, maisto šventinimas bažnyčioje, tačiau ir šių apeigų esmę sudarė žemdirbių pastangos užsitikrinti asmeninę ir ūkinę sėkmę sau ir savo šeimos nariams.


Susidomėjusiųjų senaisiais lietuvių Velykų papročiais ir jų kilme maloniai laukiame paskaitoje  „Senieji lietuvių Velykų papročiai“, kuri vyks P. Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejuje (L. Zamenhofo g. 6) balandžio 17 d., ketvirtadienį, 16 val.
Įėjimas su muziejaus bilietais (suaugusiems – 6 Lt; moksleiviams, studentams, senjorams – 4 Lt).