03 Bir
Maironio muziejus kviečia palydėti išeivių rašytoją, dramaturgą, profesorių K. Ostrauską į paskutinę kelionę...

Maironio muziejus kviečia palydėti išeivių rašytoją, dramaturgą, profesorių K. Ostrauską į paskutinę kelionę...

Birželio 9 d., pirmadienį, kviečiame palydėti išeivių rašytoją, dramaturgą, profesorių Kostą Ostrauską (1926–2012) į paskutinę kelionę...


Dalyvaus rašytojo sūnus Darius Ostrauskas su žmona Gina Koontz, giminaičiai Elena ir Mindaugas Končiai, Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, Lietuvos Rašytojų sąjungos pirmininkas Antanas A. Jonynas, Lietuvių tautosakos ir literatūros instituto bendradarbė dr. Aušra Martišiūtė, leidybos direktorius Gytis Vaškelis, aktorius Ferdinandas Jakštys, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė, rašytoja Aldona Ruseckaitė, Išeivių rašytojų skyriaus vedėja dr. Virginija Paplauskienė.

----------------------------------------

10 val. atsisveikinimas su rašytoju Kostu Ostrausku Švenčiausios Mergelės Marijos ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje;

12 val. šv. Mišias aukos kun. Kęstutis Rugevičius;

14 val. laidotuvės Petrašiūnų kapinėse, Rašytojų panteone;

16 val. Kosto Ostrausko atminimo popietė Maironio lietuvių literatūros muziejuje.

Bus pristatyta po rašytojo mirties Lietuvių tautosakos ir literatūros institute išleista pjesių knyga „Paskutinis kvartetas“.
Prieš renginį bus galima apžiūrėti rašytojui skirtą parodą „Drama man yra pirmiausia literatūra, o ne teatras“ (parengė Virginija Paplauskienė, apipavidalino Inga Zamulskienė).

Knygą „Paskutinis kvartetas“ bus galima įsigyti!