06 Bir
VI-oji Lietuvos tekstilės bienalė 2014 TEKSTILĖ X ir šiuolaikinė Japonijos pluošto meno miniatūra

VI-oji Lietuvos tekstilės bienalė 2014 TEKSTILĖ X ir šiuolaikinė Japonijos pluošto meno miniatūra

2014 m. birželio 10 d., antradienį, 18 val.

kviečiame į


VI-OSIOS LIETUVOS TEKSTILĖS MENO BIENALĖS

„TEKSTILĖ X“

ir

ŠIUOLAIKINĖS JAPONIJOS PLUOŠTO MENO MINIATIŪROS

 parodų atidarymusVI-osios Lietuvos tekstilės bienalės „TEKSTILĖ X" tikslas - atspindėti lietuvių tekstilės mene vyraujančias tendencijas, tekstilės meno tradicijas, dabartinius ieškojimus, kartų kaitos niuansus; išleisti ir pristatyti parodos katalogą, prisidėsiantį prie tekstilės meno populiarinimo ir sklaidos. Kaip bienalės papildinį, praplečiantį visuomenės sampratą apie šiuolaikinės pasaulio tekstilės ieškojimus, pristatyti kilnojamąją Japonijos tekstilės miniatiūrų parodą.


Bienalės koncepcija slepia intrigą – kokia dabartinė Lietuvos tekstilė, jos raidos kryptys, profesinių interesų laukas, puoselėjamos tradicijos, atstovaujamos kartos? Bienalės rengėjai kelia uždavinį pristatyti tekstilę plačiame kultūros lauke, jie orientuojasi ne tik į meniškai brandžios kolekcijos sukomplektavimą, bet visų pirma – į meninį tyrimą, į procesų ir apraiškų stebėseną, galėsiančią padėti atsakyti į klausimą – ar stovime vietoje, ar keičiamės, kokius naujus pavidalus įgauna dabartinių tekstilininkų saviraiškos būdai, kokios idėjos vyrauja? Paroda pristato visuomenei dabartinę lietuvių tekstilę su jos ribomis ir užribiais, skirtingais žvilgsniais į kultūrinį ir istorinį paveldą, masinę kultūrą, tradicijas ir inovacijas, kūrinio techniškąjį aspektą. Nors iš potencialių parodos dalyvių pirmiausia laukiama „tikro“ tekstilės meno, paroda atvira inovatyviems ieškojimams, naujų technologijų ir technikų raiškai.


Tikimasi, kad paroda paskatins visuomenės susidomėjimą šiuolaikiniu lietuvių tekstilės menu. Projektas pirmiausia orientuotas į kultūrinę ir menu besidominčią visuomenės dalį, ne tik menininkus, bet ir kultūrinių poreikių turinčius, kritiškai mąstančius Lietuvos piliečius, moksleivius ir aukštųjų mokyklų studentus, kadangi kultūriniai poreikiai formuojasi ankstyvame amžiuje.


Dar prieš 10–15 m. stebinusi kardinaliais pokyčiais lietuvių tekstilė ir toliau lieka viena dinamiškiausiai besiplėtojančių lietuvių meninės veiklos sričių, kurios atstovai sėkmingai dalyvauja konkursinėse tarptautinėse parodose, traukia kitų šalių parodų kuratorių dėmesį. Tačiau vyraujant konceptualioms parodoms, dažnai į jas nepatenka ryškios asmenybės, o menotyrininkams pritrūksta medžiagos susidaryti išsamesnį dabartinį tekstilės vaizdą. Šią spragą ir žada užpildyti projektas, orientuotas į plačią šiuolaikinės tekstilės panoramą.


Projektas tęstinis, prasidėjęs 2004 metais. Jį nuo pat pradžios rengia ta pati vykdytojų grupė: kuratorės Žydrė Ridulytė, Eglė Ganda Bogdanienė, menotyrininkė Lijana Natalevičienė, koordinatorė Ilona Janušauskienė ir ARKOS galerijos kolektyvas. Įgyvendinant projektą, remiamasi ilgamečiu jo rengėjų komandos įdirbiu ir patyrimu. Rengėjų sukaupti įgūdžiai, organizuojant ankstesnes respublikines tekstilės (2004, 2006, 2008, 2010, 2012) ir tarptautines tekstilės miniatiūrų (2005, 2007, 2009, 2011, 2013) bienales Vilniuje, bendradarbiavimo su LDS galerija „Arka“ tradicijos, palaikomi ryšiai su iškiliausiais Lietuvos tekstilininkais ir jauniausios kartos tekstilininkų skatinimas įsijungti į parodinį gyvenimą užtikrina bienalės sėkmę ir tradicijų gyvybingumą. Pažymėtina, kad vykdant šį projektą (ir tarptautinę tekstilės miniatiūrų bienalę) buvo siekiama suderinti pasaulio dailėje ir kultūroje vyravusias tendencijas su Lietuvos valstybės ir tautos kultūriniais poreikiais, kūrėjo laisvės ir atsakomybės problematika, siekiant intelektualinės ir lituanistinės pasaulio tendencijų refleksijos bei sklaidos.


Projekto naujovė – siekis praplėsti šiuolaikinio tekstilės meno sampratą ir kaip lietuvių parodos papildymą eksponuoti Japonų pluošto meno miniatiūrų parodą, sukomplektuotą japonų organizatorių kaip ilgalaikę kilnojamąją ekspoziciją, keliaujančią po įvairias Europos šalis ir propaguojančią japonišką tekstilės meną. Tokia paroda turėtų sulaukti didesnio susidomėjimo bienale „Tekstilė X“. Miniatiūrų rinkinyje, kurį parengė kuratorė – garsi japonų tekstilininkė, daugelio tarptautinių tekstilės parodų laureatė ir kuratorė Hiroko Watanabe, – Japonijos tekstilės miniatiūrų aukso fondas, 50-ies tarptautinio garso japonų dailininkų darbai, pelnę pripažinimą, reprezentuojantys geriausius šios Tolimųjų Rytų šalies modernios tekstilės bruožus – minimalizmu, kruopščiu atlikimu ir pagarba medžiagai grįstą savitą estetiką.2014 m. birželio 10 – 28 d. LDS galerijoje ARKA, Aušros Vartų g. 7, Vilnius

Meno mokyklos Vilniuje | Meno mokyklos Kaune | Meno mokyklos Klaipėdoje | Meno mokyklos Šiauliuose | Meno mokyklos Panevėžyje | Meno mokyklos