E. komercijos modelio diegimas įmonių informacijos ir reklamos skelbimo svetainėje www.1588.lt

ES lėšomis finansuojamo projekto tikslas - diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu UAB „Infomedia“ valdomoje informacijos ir reklamos skelbimo svetainėje www.1588.lt, siekiant padidinti pajamų augimą, kuriamą vertę klientams, vartotojams ir įmonei.

Projekto siekiami rezultatai – sistemos įdiegimas, kuri leistų nuotoliniu būdu valdyti klientų užklausas, kontaktinę informaciją ir komunikaciją, pardavimų bazę. Siekiama nauda klientams - struktūruota aplinka, kuri atvertų kelią paprastesnėms paslaugos teikimo formoms, naujam paslaugų vertinimui, vartotojų įtraukčiai, savo paslaugų ir prekių pozicionavimui, viešinimui; nauda vartotojams – kanalas, kuris leistų lengvai konvertuoti jų pastangas rasti tinkamą paslaugą ar produktą į sandorio sudarymą.

Iš viso projekto biudžetas 59.150 tūkst. eurų. Iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją pagal priemonę „E. Komercijos modelis COVID-19“ projektui skirta 44.362,50 tūkst. eurų, likusią – 14.787,50 tūkst. eurų sumą investuos pati įmonė.

Projekto trukmė yra vieneri metai. Projektas pradėtas įgyvendinti 2022 m. vasarį, o jį planuojame baigti 2023 m. vasarį.