14 Gruo
„Šiandien ir rytoj. Jaunieji menininkai iš Baltarusijos“

„Šiandien ir rytoj. Jaunieji menininkai iš Baltarusijos“

2017 m. gruodžio 20 d., trečiadienį, 17 val. Galerijoje ARKA, Aušros Vartų g., 7, Vilnius


2017 metais gruodžio 20 dieną Lietuvos Dailininkų Sąjungos galerijoje „Arka“ įvyks parodos „Šiandien ir Rytoj. Jaunieji dailininkai iš Baltarusijos“ projekto atidarymas. Parodoje eksponuojami 39-ių Baltarusijos dailininkų darbai, kurie atspindi skirtingas šiuolaikinės dailės kryptis, technikas ir žanrus (tapyba, grafika, fotografija, objektai). Parodos tikslas – parodyti Baltarusijos menininkų, nacionalinio vaizduojamojo meno būklę, jo įvairovę ir plėtrą.


Šiuolaikinėje Baltarusijos dailėje harmoningai dera tradicinė ir modernistinė paradigmos: vieni dailininkai laiko save akademinių tradicijų tęsėjais, kiti – stengiasi plėsti akiratį, ieško naujų išraiškos būdų aktualių problemų vaizdavimui. Būdingas didelio formato teminių drobių atsisakymas, kurios buvo itin populiarios praeitų dešimtmečių parodose.


Ryškus parodos bruožas – žanrų, kūrybinių metodų, konceptualių ir techninių požiūrių įvairovė. Didelį susidomėjimą kelia akivaizdus autorių baltarusiškos kultūros sakralinių ir tradicinių vaizdų peržiūrinėjimas: duonos, ornamento, tėviškės. Daugelis parodos autorių dalyvavo Jaunųjų Baltarusijos dailininkų parodoje „Rudens salonas su Belgazprombanku“.


Parodos organizatoriai yra Vaizduojamojo ir medijos meno centras „Naujoji kultūrinė iniciatyva“ (Baltarusijos Respublika), Baltarusijos Respublikos ambasada Lietuvos Respublikoje ir Lietuvos Dailininkų Sąjungos galerija „Arka“. Paroda „Šiandien ir Rytoj. Jaunieji dailininkai iš Baltarusijos“ veiks iki 2018 metų gruodžio 20 dienos.